LithuanianEnglish (United Kingdom)

Vykdomi ir įgyvendinti projektai

There are no translations available.

Pajūrio regioninio parko direkcija dalyvauja ekologinio klubo "Žvejonė" vykdomame "Nature Life" gamtosauginiame projekte. Projekto puslapis www.zvejone.lt/life . Apsilankykite!

Phare 2002 projektas "Jūrinio turizmo infrastruktūros plėtra žemyniniame Lietuvos pajūryje"

Šio projekto tikslas - paskatinti jūros panaudojimą rekrecijai, sudaryti sąlygas subalansuotam jūros išteklių naudojimui, sudarant galimybę plėtotis jūrinėms pramogoms. Projekto metu įrengiamos automobilių stovėjimo aikštelės, pastatomi stendai apie jūrinio turizmo galimybes parke, rekreacinės įrangos išsivežimą į pajūrį. Išsamiau su projektu galima susipažinti parko direkcijoje.

Projektas “Turizmo sistemos plėtra Pajūrio regioniniame parke

Tausojančio turizmo vystymas ir turizmo sistemos kūrimas Pajūrio regioniniame parke bei bendradarbiavimas su Vokietijos, Rusijos (Kaliningrado) specialistais turizmo srityje.

Įrengtas pažintinis – tausojantis takas Pajūrio regioniniame parke, išleistas lankstinukas, informuojantis apie objektus jame. Parengtas parko žemėlapis ir svarbios ES buveinės pagal NATURA 2000 sąrašą.

Sukurta internetinė Pajūrio regioninio parko svetainė, kurioje galima susipažinti su parko vertybėmis, turistiniais maršrutais.

Pajūrio regioniniame parke pradėtas vystyti kaimo turizmas - buvo suorganizuoti seminarai – mokymai Karklės gyventojams, norintiems užsiimti kaimo turizmu.

Atlikta studija “Pasiūla, paklausa, galimybės” išaiškino parko lankytojų poreikius, gyventojų galimybes ir pasiūlą.

Įvyko seminaras – ekskursija Vokietijos kaimo sodybose, pasisemta Vokietijos partnerių patirties.

Užmegsti ryšiai su Kaliningrado partneriais; jų įtraukimas į projektą svarbus skleidžiant projekto rezultatus, vieningai vystant Baltijos jūros regioną.


Projektas ”Vakarų Lietuvos turistinio trakto ”Kuršių kelias” turizmo infrastruktūros įrengimas ir plėtra” skirtas skatinti įvažiuojamąjį ir vietinį turizmą Klaipėdos apskrityje, išnaudojant regiono galimybes ir pajėgumus, didinant ir vystant regione integruotą turizmą bei formuojant tikslinius maršrutus.

Maršrutas "Kuršių kelias" skirtas potencialiems regiono lankytojams, besidomintiems regiono gamtiniais bei kultūriniais turizmo objektais, esančiais tiksliniame Klaipėdos - Tauragės regione. Taip pat šis maršrutas yra Tarptautinio turistinio maršruto aplink Baltijos jūrą atkarpos Liepoja – Palanga – Klaipėda – Šilutė – Sovietskas (Tilžė) – Karaliaučius (Kaliningradas) ir planuojamo “EURO VELO 10” dviračių turistinio trakto ruožas.

Projektas apima tris savivaldybes: Klaipėdos rajono, Klaipėdos ir Palangos miestų savivaldybes, bei tris valstybines saugomas teritorijas, iš kurių viena yra Pajūrio regioninis parkas.

Projekto rezultatai paskatins regiono lankomumo didėjimą, o tai savo ruožtu teigiamai įtakos regiono ekonominę ir socialinę plėtrą.

Projekto metu įrengta nauja ir patobulinta esama rekreacinė infrastruktūra prie lankytinų objektų, kurie sudaro regiono turistinių objektų pagrindą. Įrengta kompleksinė turizmo objektų sistema, apjungianti į vieną funkcinę visumą visas pajūryje esančias savivaldybes bei apimanti tris esminius turizmo vystymo komponentus:

1) sisteminį turizmo išteklių ir galimybių apjungimą į vieningą maršrutą;

2) bazinį maršruto infrastruktūrinių elementų (poilsio aikštelės) sukūrimą;

3) kompleksinės ir vieningos informacijos suteikimą apie regiono poilsio ir turizmo galimybes visame maršrute.

Projekto įgyvendinimo metu, be šių konkrečių rezultatų, regiono turistinių paslaugų teikėjai buvo supažindinti kaip efektyviausiai naudotis esamų išteklių privalumais.