LithuanianEnglish (United Kingdom)

Kultūrinis paveldas

There are no translations available.

Senosios Pajūrio gyvenvietės, išskyrus pietinę Karklės dalį, beveik visiškai sunaikintos. Šaipiuose, Nemirsetoje yra išlikusios vos kelios senos sodybos. Kur kas geriau išsilaikė kaimai, nepriklausę zonai - Grabiai, Bruzdeilynas, Dargužiai, Kalotė, pietinė Karklininkų dalis.

Kalotėje yra išlikusi smuklė, sena mokykla, keletas sodybų. Į pietvakarius nuo Kalotės gyvenvietės, miškelyje, yra išsidėsčiusios kapinės, kur buvo rasti kapai su akmenų vainikais (paplitę I tūkst. po Kristaus pirmoje pusėje).

Karklėje, pietinėje kaimo dalyje, yra išlikusios sodybos ir senosios kapinės, įsikūrusios ant natūralios kalvos į šiaurę nuo Olando Kepurės. Šiose kapinaitėse galima pamatyti dar išlikusių senoviškų autentiškų antkapinių paminklų (medinių krikštų, metalinių kaltinių bei lietinių kryžių). XX a. pirmoje pusėje šios kapinaitės buvo vadinamos "Liepų kapinėmis". Karklėje iš senųjų pastatų dalinai išliko senoji mokykla, senoji kalvė. Neišliko senoji karčiama, evangelikų liuteronų bažnyčia, buvusios gintaro dirbtuvės, laivų gelbėjimo stotis.

Buvusių gintaro dirbtuvių ženklas

Šaipiuose yra išlikusios 2 autentiškos XX a. pradžioje statytos sodybos. Jos - medinės, stačiakampio plano, vienaukštės. Sodybos apsodintos medžiais, šalia užveisti sodai.

Nemirsetoje yra išlikęs rekonstruotas XV a. statyto kurhauzo pastatas, stovintis buvusios karčemos vietoje. Pajūryje išlikusi ir laivų gelbėjimo stotis, statyta XX a. pradžioje, kuri įtraukta į respublikinį Nekilnojamojo kultūros paveldo registrą.

Anaičiuose

Išlikusios gana autentiškos kapinaitės

Kukuliškėse išlikę II pasaulinio karo pradžioje (1939-1940 m.) vokiečių statytas 3 pastatų gynybinis fortas (gynybiniai įtvirtinimai). Didžiausiojo pastato plotas - 498,95 kvadratiniai metrai, viduriniojo - 236,61 kvadratiniai metrai, mažiausiojo ir esančio arčiausiai jūros - 87,63 kvadratiniai metrai. Ant pastarojo, pajūryje ėmus šeimininkauti sovietinei armijai, buvo pristatytas 3,26 kvadratinių metrų anstatas.

Fortas buvo įrengtas pagal tipinius projektus. Fortus prie Klaipėdos, sovietinės armijos liudijimais, sudarė 9 gelžbetoniniai įrenginiai, sujungti požeminiais tuneliais. Išorėje tuneliai buvo užmaskuoti, patys kariniai įtvirtinimai aptverti spygliuotomis vielomis bei apginkluoti pabūklais ir kulkosvaidžiais.

Gynybiniai įtvritinimai Kukuliškių kaime yra įtraukti į į respublikinį Nekilnojamojo kultūros paveldo registrą.

Kultūros paveldo objektai (Nekilnojamosios kultūros vertybės) Pajūrio regioniniame parke

Kultūros paveldo objektai

(vnt.)

Būklė (vnt.)

 

 

Gera

Patenkinama

Nepatenkinama

Karklės kaimas (etnografinis draustinis)

1

-

-

1

Antrojo pasaulinio karo įtvirtinimai Kukuliškėse

3

-

1

2

Laivų gelbėjimo stotis Nemirsetoje

1

-

-

1

Senoji Karklės mokykla

1

-

1

-

Senoji Kalotės mokykla

1

-

-

1

Senoji Karklės kalvė

1

-

-

1

Kalotės dvaro kumetynas

1

-

-

1

Senoji eiguva Karklėje

1

-

1

-

Senieji Kalotės dvaro ūkiniai pastatai

2

-

-

2

Senosios Kalotės kapinės

1

-

-

1

Senosios Karklės kapinės

3

-

1

2

Vertybes išlaikiusios pavienės sodybos

17

-

4

10

Iš viso:

32

-

11

21