LithuanianEnglish (United Kingdom)

Raudonosios knygos rūšys parke

Į LIETUVOS RAUDONĄJĄ KNYGĄ ĮRAŠYTŲ SAUGOMŲ GYVŪNŲ, AUGALŲ IR GRYBŲ RŪŠIŲ, APTINKAMŲ PAJŪRIO REGIONINIAME PARKE, SĄRAŠAS (M – migruoja per teritoriją, Ž -žiemoja teritorijoje, V -veisiasi teritorijoje).

Numeriai prie rūšių atitinka ofcilialaus ministro įsakymu patvirtinto rūšių sąrašo eilės numerius. Tai palengvina informacijos paiešką.

GYVŪNAI

Žinduoliai

1(E) kategorija

1.Ilgasnukis ruonis – Halichoerus grypus Fabricius M

2(V) kategorija

2. Kūdrinis pelėausis – Myotis dasycneme Boie M

3. Europinis plačiaausis – Barbastella barbastella Schreber M

3(R) kategorija

3. Branto pelėausis – Myotis brandti Eversman M

4. Natererio pelėausis – Myotis nattereri Kuhl M

4(I) kategorija

3. Šiaurinis šikšnys – Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius M, Ž

5(Rs) kategorija

3. Ūdra – Lutra lutra L.

Paukščiai

1(E) kategorija

1. Juodakaklis naras – Gavia arctica L. Ž

2. Rudė – Aythya nyroca Gul. M

3. Rudasis peslys – Milvus milvus L. M

5. Sakalas keleivis – Falco peregrinus Tunst. M

6. Smailiauodegė antis – Anas acuta L. M

7. Dirvinis sėjikas – Pluvialis apricaria L. M

8. Juodkrūtis bėgikas – Calidris alpina L. M

2(V) kategorija

1. Urvinė antis – Tadorna tadorna L. M

2. Pilkoji antis – Anas strepera L. M

3. Sibirinė gaga – Polysticta stelleri Pall. Ž

4. Vidutinis dančiasnapis – Mergus serrator L. M

5. Juodasis peslys – Milvus migrans Bodd. M

6. Žuvininkas – Pandion haliaetus L. M

7. Pelėsakalis – Falco tinnunculus L. V

9. Gaidukas – Philomachus pugnax L. V

10. Didžioji kuolinga – Numenius arquata L. M

11. Paprastasis griciukas – Limosa limosa L. M

12. Raudonkojis tulikas – Tringa totanus L. M (perėjo 1999)

14. Mažoji žuvėdra – Sterna albifrons Pall. (nesėkmingai perėjo 1999, 2000, 2003)

15. Balinė pelėda – Asio flammeus Pontopp. M, Ž

3(R) kategorija

1. Juodakaklis kragas – Podiceps nigricollis C. L.Brehm Ž

2. Rudakaklis kragas – Podiceps griseigena Bodd Ž

3. Didysis baublys – Botaurus stellaris L. V

4. Gulbė giesmininkė – Cygnus cygnus L. M

5. Juodasis gandras – Ciconia nigra L. M

6. Šaukštasnapė antis – Anas clypeata L. M

8. Jūrinis erelis – Haliaetus albicilla L. V

9. Pievinė lingė – Circus pygargus L. M

10. Vištvanagis – Accipiter gentilis L. M

11. Mažasis erelis rėksnys – Aquila pomarina C. L. Brehm M

12. Sketsakalis – Falco subbuteo L. V

14. Švygžda – Porzana porzana L. M

16. Jūrinė šarka – Haematopus ostralegus L. M

18. Jūrinis kirlikas – Charadrius hiaticula L. V

19. Mažasis kiras – Larus minutus Pall. M

20. Juodoji žuvėdra – Chlidonias niger L. M

21. Uldukas – Columba oenas L. M

25. Kukutis – Upupa epops L. (perėjo iki 2003)

27. Žalioji meleta – Picus viridis L. M

29. Dirvoninis kalviukas – Anthus campestris L. V

30. Geltongalvė kielė – Motacilla citreola Pall. M

4(I) kategorija

5. Putpelė – Coturnix coturnix L. V

7. Sodinė starta – Emberiza hortulana L. M

5 (Rs) kategorija

1. Pilkoji žąsis – Anser anser L. M

2. Griežlė – Crex crex L. V

3. Gervė – Grus grus L. V

4. Plėšrioji medšarkė – Lanius excubitor L. M

Varliagyviai

5(Rs) kategorija

1. Nendrinė rupūžė – Bufo calamita Laur. V

Žuvys

0(Ex) kategorija

1. Sturys – Acipenser sturio L.

2. Sparis – Abramis ballerus L.

1(E) kategorija

1. Jūrinė nėgė – Petromyzon marinus L.

4(I) kategorija

1. Lašiša – Salmo salar L.

Moliuskai

3(R) kategorija

1. Mažoji suktenė – Vertigo angustior Jeff.

Vabzdžiai

3. Niūriaspalvis auksavabalis – Osmoderma eremita Scop.

3(R) kategorija

10. Pajūrio šoklys – Cicindela maritima Dej.

31. Juodasis apolonas – Parnassius mnemosyne L.

51. Pajūrinė kukulija – Cucullia balsamitae Bsd.

53. Pajūrinis stiebinukas – Mesoligia literosa Hw.

54. Pajūrinis dirvinukas – Agrotis ripae Hb.

4(I) kategorija

27. Machaonas – Papilio machaon L.

Dėlės

5(Rs) kategorija

1. Medicininė dėlė – Hirudo medicinalis L.

AUGALAI

Pataisūnai

1(E) kategorija

2. Mažasis varpenis – Botrychium simplex E. Hitch.

3(R) kategorija

1. Daugiaskiltis varpenis – Botrychium multifidum (G. G. Gmel.) Rupr.

Šertvūnai

13(R) kategorija

1. Daugiaskiltis varpenis – Botrychium multifidum (G. G. Gmel.) Rupr.

Pušūnai

Magnolijūnai (Žiediniai augalai)

1(E) kategorija

13. Pajūrinė zunda – Eryngium maritimum L.

19. Pajūrinė širdažolė – Centaurium littorale (Turner ex Sm.) Gillmour

37. Plačialapė gegūnė – Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh.

38. Raiboji gegūnė – Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó

2(V) kategorija

4. Smiltyninis gvazdikas – Dianthus arenarius L.

5. Žalsvoji naktižiedė – Silene chlorantha (Willd.) Ehrh.

8. Smiltyninė druskė – Salsola kali L.

12. Smiltyninis laibenis – Alyssum gmelinii Jord.

20. Baltijinė linažolė – Linaria loeselii Schweigg.

36. Širdinė dviguonė – Listera cordata (L.) R. Br.

37. Vienalapis gedutis – Malaxis monophyllos (L.) Sw.

38. Dėmėtoji gegūnė – Dactylorhiza maculata (L.) Soó

40. Mažoji gegužraibė – Orchis morio L.

41. Šalmuotoji gegužraibė – Orchis militaris L.

43. Nariuotoji ilgalūpė – Corallorhiza trifida Ch.

49. Tamsialapis skiautalūpis – Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser

3(R) kategorija

19. Pavasarinis vikis – Vicia lathyroides L.

21. Lininė žarotūnė – Radiola linoides Roth

37. Gebenlapė veronika – Veronica hederifolia L.

55. Galvinis vikšris – Juncus capitatus Weigel

67. Pievinė poavižė – Helictotrichon pratense (L.) Besser

68. Ankstyvoji smilgenė – Aira praecox L.

4(I) kategorija

5. Lietuvinė naktižiedė – Silene lithuanica Zapał.

20. Aukštoji gegūnė – Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó

21. Baltijinė gegūnė – Dactylorhiza longifolia (Neuman) Aver.

22. Raudonoji gegūnė – Dactylorhiza incarnata (L.) Soó

5(Rs) kategorija

1. Daugiametė blizgė – Lunaria rediviva L.

2. Mažoji šimtūnė – Centunculus minimus L.

3. Pelkinė šindra – Peplis portula L.

Rudadumbliai

1(E) kategorija

1. Pūslėtasis guveinis – Fucus vesiculosus L.