LithuanianEnglish (United Kingdom)

Lietuvos Respublikos Aplinkos Apsaugos Aentūra

Aplinkos Apsaugos Agentūros misija


Agentūros misija:

Padėti išsaugoti švarią aplinką Lietuvoje teikiant savalaikę, patikimą ir tikslią informaciją apie aplinkos būklę bei rengiant aplinkos kokybės valdymo planus

Strateginiai Agentūros tikslai:

1. aprūpinti patikima informacija apie aplinkos būklę ir antropogeninio poveikio sąlygotus aplinkos būklės pokyčius valstybės institucijas, tarptautines aplinkosaugines organizacijas ir visuomenę;

2. užtikrinti vandens apsaugos ir valdymo organizavimą upių baseinų rajonų principu;

3. užtikrinti stambių pramonės ir žemės ūkio įmonių keliamos taršos integruotą prevencijos ir kontrolės bei aplinkosaugos vadybos ir audito sistemų principų įgyvendinimą.

http://aaa.am.lt