LithuanianEnglish (United Kingdom)

Lietuvos žaliųjų judėjimas

There are no translations available.

Lietuvos Žaliųjų Judėjimas

Mums reikia žalios Lietuvos!

ŽALIESIEMS rūpi ateitis, todėl jie perspėja apie neatsakingas žmogaus veiklos pasekmes, ieško žmogaus ir aplinkos darnos.

ŽALIEJI siūlo studijuoti istorinę praeitį, kitų tautų kultūras, siūlo gerbti tradicijas, saugoti etninę patirtį ir išmintį.

ŽALIEJI kviečia burtis ieškančius tiesos, dvasios darnos, besisielojančius dėl mūsų Žemės ir Kultūros ateities bei pasiruošusius dirbti jų labui.

ŽALIASIS – tai žmogus, jaučiantis atsakomybę už Tėvynę ir besirūpinantis ja. Tai žmogus, siekiantis suprasti ir pažinti Pasaulį, ugdyti Meilę, Tiesą ir Grožį.

Mes turime iš ko mokytis: mūsų liaudies dainos, papročiai, tikėjimas atspindi protėvių pasaulėjautos darną.

Mums reikia atgaivinti S. Daukanto apdainuotą lietuvišką Būdą, pažadinti A. Baranausko Širdgėlą, atskleisti M.K. Čiurlionio Sielą, ugdyti Vydūno Išmintį.

Mums reikia žalios Lietuvos! Mums reikia sustabdyti gamtos ir žmogaus žalojimą!