LithuanianEnglish (United Kingdom)

Kodėl būtina atlikti PAV ūkininkų sodybai šalia Minijos

There are no translations available.

Minijos upė įtraukta į Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklą Natura 2000. Jos slėniuose saugoma visoje ES nykstanti griežlių pouliacija, o Minijos upėje saugoma vieno spalvingiausių Lietuvos paukščių - tulžio perimvietė. Taip pat Minijos upėje saugoma ūdra bei nykstančios globaliu mastu žuvys: lašiša, kirtiklis, vijūnas, paprastasis kūjagalvis, kartuolė. Išsaugoti šių gyvūnų rūšis Lietuvos respublika yra įsipareigojusi Europos Bendrijai ir tuo atveju, jeigu jų populiacijų būklė pablogės, Lietuvos valstybei grės didelės baudos. Todėl informuojame, jog 2007 metais išilgai Minijos upės ėmė masiškai dygti naujos "ūkininkų" sodybos, kurių visuma, o ne atskiri vienetai daro reikšmingą poveikį saugomoms gyvūnų rūšims. Todėl siekiant išvengti ES svarbos vertybių sunaikinimo kiekvienas ūkininkas ar ūkininko pažymėjimą turintis asmuo ketinantis statyti sodybą Natura 2000 teritorijoje ar šalia jos - privalės atlikti Planuojamos ūkinės veiklos Pioveikio aplinkai vertinimą. Ši procedūra nereiškia, kad statyba bus negalima, tačiau jos metu bus numatomos neigiamo poveikio saugomoms vertybėms kompensavimo būdai. Taip pat tuo atveju, jeigu vykdant statybas Natura 2000 teritorijoje bus nustatyta, jog bus ženkliai pakenkta saugomoms vertybėms - statyba bus negalima.