LithuanianEnglish (United Kingdom)

Finansinių ataskaitų rinkiniai

There are no translations available.

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. devynių mėn. finansinių ataskaitų rinkinys.

2021 m. I pusmečio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. I ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys.

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys (patikslintas)

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. devynių mėn. finansinių ataskaitų rinkinys.

2020 m. I pusmečio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys.

2020 m. I ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys.

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. devynių mėn. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. I pusmečio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. I ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. devynių mėn. finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. I pusmečio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. I ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. devynių mėn. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. I pusmečio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. I ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. devynių mėn. finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. I pusmečio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. I ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. devynių mėn. finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. I  pusmečio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. devynių mėn. finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. I pusmečio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. I ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitu rinkinys

2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. devynių mėn. finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. I pusmečio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2011 m. Finansinės buklės ataskaita

2011 m. veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 2011 metus

2011 m. III ketvirčio ataskaitų rinkinys

2011 m. II ketvirčio ataskaitų rinkinys

2011 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys