LithuanianEnglish (United Kingdom)

Teritorijos funkcinis zonavimas

There are no translations available.

Pajūrio regioninio parko bei parko apsaugos zonos teritorija pagal gamtos ir kultūros vertybes, jų pobūdį, apsaugos formas ir naudojimo galimybes skirstoma į konservacinės apsaugos, ekologinės apsaugos, rekreacinio, gyvenamosios ir krašto apsaugos prioriteto bei parko buferinės apsaugos zonas.

Pajūrio regioninio parko konservacinei zonai priskirtas Plazės gamtinis rezervatas, Nemirsetos, Šaipių ir Olando Kepurės kraštovaizdžio, Karklės jūrinis, Kalotės botaninis -zoologinis ir Karklės etnokultūrinis draustiniai.

Ekologinės apsaugos prioriteto zonai priskirtos agrarinės teritorijos, nepasižyminčios gamtos ar kultūros paveldo vertybėmis, tačiau atliekančios svarbias geoekologines, pirmiausia kraštovaizdžio ir vandenų apsaugos, funkcijas. Išskirtą bendros ekologinės apsaugos zoną parke sudaro Karklės- Dargužių – Kalotės agrarinės žemės ūkio naudmenos.

Rekreacinio prioriteto zonai priskirtos Karklės, Nemirsetos Bendikų ir Kukuliškų rekreacinės teritorijos bei Karklės ir Nemirsetos pliažų zonos.

Gyvenamosioms zonoms priskirtos Kalotės ir Zeigių (sodininkų bendrijos) gyvenviečių teritorijos. Šiose teritorijose numatoma reglamentuota statyba ir inžinerinės infrastruktūros įrengimas bei želdynų formavimas.

Kalotė Kalotė

Krašto apsaugos zonai priskirta krašto apsaugos objekto Anaičiuose teritorija, kurioje yra vakarų Lietuvos ekstremalių situacijų gelbėjimo centras.

Parko buferinės apsaugos teritorijai priskirtos Bruzdeilyno – Grabių – Dargužių – Kunkių - Zeigių - Normantų agrarinės teritorijos iki Palangos plento bei Nemirsetos ir Anaičių agrarinės ir miško teritorijos tarp senojo ir naujojo Palangos plentų. Šioje teritorijoje reglamentuojama statyba ir inžinerinės infrastruktūros įrengimas, skatinamas želdynų formavimas agrarinėse teritorijose.

Pajūrio regioninio parko teritorijos pasiskirstymas funkcinio prioriteto zonomis

Regioninio parko funkcinės zonos

Plotas

ha

100%

Konservacinė

2630

44,8

Iš jų - rezervatai:

197

3,4

Gamtiniai rezervatai:

197

3,4

1. Plocio gamtinis rezervatas

197

3,4

Draustiniai:

2433

41,5

Gamtiniai:

1555

26,5

1. Kalotės botaninis-zoologinis

465

7,9

2. Karklės botaninis

73

1,2

3. Karklės talasologinis

1017

17,3

Kultūriniai:

126

2,1

1. Karklės etnokultūrinis

126

2,1

Kraštovaizdžio:

752

12,8

1. Olandų kepurės kraštovaizdžio

123

2,1

2. Šaipių kraštovaizdžio

424

7,2

3. Nemirsetos kraštovaizdžio

205

3,5

Apsauginė (prezervacinė)

2652

45.2

Ekologinės apsaugosprioriteto

529

9,0

Bendro naudojimo vandenų

2123

36,2

Rekreacinė:

163

2,8

1. Nemirsetos

51

0,9

2. Dargužių

34

0,6

3. Karklės

53

0,9

4. Zeigių

25

0,4

Gyvenamoji

54

0,9

Viso parko teritorija:

5865

100

Parko buferinės apsaugos zona

997

-

Iš viso:

6862

-