LithuanianEnglish (United Kingdom)

KVIETIMAS dalyvauti valstybinių parkų kraštovaizdžio struktūros schemų pristatyme

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos pagal „Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų planą“ įgyvendina projektą „Valstybinių parkų kraštovaizdžio struktūros schemų parengimas“. Projektas įgyvendinamas siekiant didinti valstybinių parkų išskirtinės vertės suvokimą, populiarinti kraštovaizdžio sampratą, sudaryti prielaidas apsaugos ir tvarkymo priemonėms valstybiniuose parkuose numatyti (rengiant teritorijų planavimo ar kitus dokumentus) ir įgyvendinti.

Valstybinių parkų kraštovaizdžio struktūros schemos (brėžiniai ir aprašai) palengvins apsaugos ir tvarkymo priemonių planavimą, padidins planavimo dokumentų kokybę, prisidės prie informacijos sklaidos.

Kviečiame į I-ojo etapo rezultatų pristatymą, kurio metu galėsite susipažinti su Aukštaitijos nacionalinio, Labanoro, Gražutės, Sartų, Sirvėtos, Asvejos, Anykščių, Dubysos, Krekenavos, Biržų ir Tytuvėnų regioninių  parkų kraštovaizdžio struktūros schemomis.

Pristatymas vyks 2018 m. liepos 25 d. (trečiadienį) Asvejos regioninio parko lankytojų centre, Dubingiuose (Radvilų g. 1, Dubingių mst., Molėtų rajonas).

Kviečiame registruotis į pristatymą https://goo.gl/forms/vIKBXXG97yV1FT3h2

Registracija vyksta iki 2018 m. liepos 20 d.