LithuanianEnglish (United Kingdom)

Leidimai privažiavimui prie jūros

2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojo LR Pajūrio juostos įstatymo 6 str. 5 d. pataisa, kuria numatyta, jog privažiavimų prie jūros tvarką parengia kiekviena savivaldybė pagal kompetenciją.

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T11-190 „Dėl privažiavimo prie jūros kranto Karklės kaime, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Pajūrio regioninio parko teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino privažiavimo prie jūros ir Leidimų išdavimo tvarką Karklės kaime.

Leidimai išduodami žvejams mėgėjams, žvejams verslininkams bei asmenims organizuojantiems renginį masyviosios įrangos privežimui prie jūros kranto Karklės kaime.

 

Nuolatinis Leidimas žvejams mėgėjams- Karklėje (galioja iki kalendorinių metų pabaigos).

Prašant Leidimo būtina pateikti:

1. Fizinio asmens tapatybės dokumentą.

2. Galiojantį valties ar laivo techninės apžiūros aktą, kuriame numatyta valties ar laivo eksploatacija Baltijos jūroje arba pakrančių vandenyse.

3. Laivavedžio tarptautinį kvalifikacijos liudijimą.

4. Užpildytą Leidimo formą.

Nuolatinis Leidimas žvejams verslininkams- Karklėje (galioja iki kalendorinių metų pabaigos).

Prašant Leidimo būtina pateikti:

1. Fizinio asmens tapatybės dokumentą arba juridinio asmens registracijos kopiją.

2. Verslinės žvejybos Baltijos jūros priekrantėje Leidimo kopiją arba žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos protokolą arba išrašą, kuriuo priekrantės žvejybos įmonei priskirtas žvejybos baras, esantis ties Pajūrio regioniniu parku.

3. Užpildytą Leidimo formą.

Vienkartinis Leidimas renginio organizavimo reikmėms privežti- Karklėje (galioją numatytą dieną).

Prašant Leidimo būtina pateikti:

1. Laisvos formos prašymą vienkartiniam Leidimui gauti.

2. Fizinio asmens tapatybės dokumento arba juridinio asmens registracijos kopiją.

3. Transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją.

4. Užpildytą Leidimo formą.

zvejyba

 

Sutikimai privažiuoti prie jūros Nemirsetoje, Palangos m. savivaldybėje nebus išduodami, nebent tai būtų numatyta Palangos m. savivaldybei parengus privažiavimo prie jūros kranto Nemirsetoje tvarką.