LithuanianEnglish (United Kingdom)

Paslaugos

There are no translations available.

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS

1. Asmenų skundų, pranešimų ir prašymų priėmimo ir nagrinėjimo paslauga. Asmenų skundų, pranešimų ir prašymų priėmimo ir nagrinėjimo sekos schema.

2. Pažymos apie leidimą miškui įveisti „NATURA 2000“ teritorijoje išdavimo paslauga. Paslaugos dokumentų išdavimo sekos schema.

3. Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Su NATURA 2000 ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „parama NATURA 2000 miškuose“, išdavimo paslauga. Paslaugos dokumentų išdavimo sekos schema.

4. Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „NATURA 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų rengimo ir teikimo paslauga. Paslaugos dokumentų rengimo ir teikimo sekos schema.

5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų išvadų rengimo ir teikimo paslauga. Paslaugos dokumentų rengimo ir teikimo sekos schema.

6. Specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimo paslauga. Paslaugos dokumentų išdavimo sekos schema.

7. Dirbtinio vandens telkinio įrengimo saugomoje teritorijoje vietos derinimo paslauga. Paslaugos dokumentų išdavimo sekos schema.

 

KITOS PASLAUGOS

Pajūrio RP direkcijos teikiamos mokamos paslaugos