LithuanianEnglish (United Kingdom)

Kodėl parke tiek daug apribojimų?

There are no translations available.

Visais atvejais kai išgirstame šį klausimą, žinome, kad sekantis klausimas bus - "O kodėl man neleidžiama statyti"? Todėl parko direkcija siūlo jums pažvelgti į parko žemėlapius, kur matosi jog teritorija, kur negalimos statybos užima mažiau nei trečdalį parko teritorijos, o didesnė dalis teritorijos užstatoma gana intensyviai - statyba numatyta kiekviename sklype, jei tai nebuvo "asmeninio ūkio žemė". Dar dalyje teritorijos - draustiniuose - galima atkurti visas buvusias sodybas. O iš tiesu parke riboja statybas net ne Saugomų teritorijų įstatymas, o "Miškų įstatymas" ir "Pajūrio juostos įstatymas". Šie apribojimai egzistuoja nepriklausomai nuo to ar teritorijai suteiktas valstybinio parko statusas. Sklypų dalinimo apribojimas yra įvestas todėl, kad teritorijoje neatsirastų chaotiškų, jokiuose planavimo dokumentuose nenumatytų, neracionalių gyvenviečių ir nesikurtų miesteliai ekologiškai jautriose zonose.