LithuanianEnglish (United Kingdom)

Kodėl man negalima statyti?

Tikriausiai jūs arba jūsų nupirkta žemė, valstybės buvo kažkada asmeniui suteikta kaip asmeninio ūkio žemė, todėl joje statyti ir negalima. Juk ji ir buvo suteikta jums jūsų pačių prašymu žemės ūkiui. Kitaip sakant, jūs prašėtė žemės ūkiui žemės, tai žemės ūkiui ir gavote. Jeigu jūs žemės būtumėte prašęs statiniams statyti, tai valstybė galbūt jums būtų ir suteikusi žemę, bet tam tikslui numatytoje vietoje. Būkim atviri - dauguma atvejų, kai žmonės negali statyti statinių, yra būtent susiję su asmeniniam ūkiui skirta žeme. Dauguma kitų atvejų, kai žmogui žemė buvo atkelta - statyti vieną sodybą yra galima. Šiuo metu parke yra tiek mažai apribojimų, kad vargu ar net pavyks išsaugoti ir tarptautinės reikšmės gamtines vertybes. Jeigu pažvelgtumėte į apribojimus sąžiningu ir objektyviu žvilgsniu, o ne per savo asmeninių poreikių prizmę, būtų lengva pastebėti, kad parke apribojimų dažnai nėra daugiau negu už parko ribų. Štai parke, pavyzdžiui, visiems, kam žemė buvo grąžinta dėl žemės reformos, visiems be išimties galima statyti po sodybą žemės ūkio laukuose, o štai už parko ribų, visame Klaipėdos rajone statyti gyvenamuosius namus draudžiama žemės ūkio paskirties žemėje. Taip - draudžiama, nors jūs ir turite kitokią nuomonę. O ta kitokia nuomonė žmonėms susidarė dėl masinio sukčiavimo ir didelės dalies piliečių abejotinos moralės meluojant valstybei, kad jie yra ūkininkai. Taip taip, Lietuvoje tokių melagių-ūkininkų yra keliasdešimt tūkstančių. Nusipirkę ūkininko pažymėjimą, jie domisi tik statybomis ir net neketina ūkininkauti. Todėl jums ir gali atrodyti, kad parke yra kažkokie papildomi jų teisių apribojimai, nes Saugomoje teritorijoje yra papildomi saugikliai, trukdantys piliečiams apgaudinėti valstybę. Piliečiai, meluodami valstybinėms institucijoms, kad yra ūkininkai - apgauna sąžiningus piliečius, kurie laikosi įstatymų, nes jie pralaimi konkurencinę kovą ūkininkams-melagiams. O Pajūrio regioniniame parke statyti žemės ūkio paskirties žemėje draudžiama tik draustiniuose, nors leidžiama atstatyti visas buvusias sodybas. Nebent buvusi sodyba yra šalia Natura 2000 teritorijos. Tuomet turi būti daromas Poveikio aplinkai vertinimas. Jeigu poveikis saugomoms vertybėms bus reikšmingas, sodybos atstatyti nebus galima.